KONTAKTA OSS
ToppBanner banner_bidrag_enwell/>

Vi är specialister på HÅLLBARA ENERGILÖSNINGAR

KONTAKTA OSS

Småhusbidrag för energieffektivisering

Sedan den 3e juli 2023 är det möjligt att ansöka om bidrag för materialkostnaden när du förbättrar ditt värmesystem. Det gäller småhus för permanent boende som idag värms med el eller gas. För att ansöka om bidraget behöver du äga ett småhus (tex villa, parhus eller radhus) som främst värms med el eller gas alternativt har en luft-luftvärmepump som är äldre än 10 år. Du behöver också anlita ett företag med F-skattsedel för installation, om du gör installationen själv kan du alltså inte ansöka om bidraget. Du kan bara få bidrag för energieffektivisering av utrymmen och tillbyggnader som har varit uppvärmda sedan tidigare.

Bidraget täcker max 50% av materialkostnaden för energieffektivisering OM materialkostnaden överstigen 20 000kr. Som mest kan bidraget uppgå till 30 000 kronor per ansökan. Exempel på åtgärder som du kan få bidrag för är; installation av styrbar frånluftsvärmepump, luftvattenvärmepump, bergvärmepump, sjövärmepump eller jordvärmepump. En förutsättning för att få bidraget är att du väljer energieffektiva produkter, de får inte har lägre märkning än de två vanligaste energieffektivitetsklasserna i sin produktgrupp.

En eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar kan du få bidrag för om åtgärden kombineras med en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för biobränsle som är effektstyrd. Du behöver då bifoga en teknisk beskrivning där detta framgår.

Har du precis genomfört den här typen av åtgärd kan du ansöka om bidraget i efterhand förutsatt att materialet är inhandlat tidigast 8e november 2022 och att du kan styrka det med hjälp av kvitto, beställningsorder eller orderbekräftelse. Om du köpte materialet av samma företag som gjorde installationen räknas dagen du beställde tjänsten som inköpsdatum.
Du gör din ansökan via en e-tjänst på Boverkets hemsida, bifoga fakturakopia och produktinformation eller teknisk beskrivning. Om du ansökan innan åtgärden påbörjats kan du använda offerten från din installatör. Ansökan ska skickas in inom fyra månader efter att åtgärden påbörjats men senast 1a juni 2025 och ärendet handläggs av Länsstyrelsen. Du kan följa ärendet och se ditt beslut på Boverkets hemsida under ”Mina ärenden”.

När åtgärden är klar använder du e-tjänsten på Boverket.se för att begära utbetalning av bidraget. Begäran ska skickas inom sex månader och som senast 1a oktober 2025.

Eftersom bidraget enbart avser material kan du också få rotavdrag för arbetet med installationen. Om du blir beviljad bidraget för energieffektivisering och har ett hus med värdeår tidigare än 1990 kan du också få bidrag för åtgärder som förbättrar klimatskärmen. Exempel på sådana åtgärder är vindtätning eller tilläggsisolering i tak och yttervägg, byte av fönster och dörrar eller tilläggsglasrutor på befintliga fönster och glasdörrar.

Sammanfattningsvis gäller bidraget

• Permanentbostad (villa, kedjehus, radhus, parhus) som du är hel- eller delägare i.
• Energieffektivisering som sker i utrymmen, byggnader som idag värms med el, gas eller en luft-luftvärmepump som är äldre än 10 år.
• Bidraget avser materialet, upp till 50% av materialkostnaden om den överstiger 20 000kr.
• Installationen görs av ett företag med godkänd F-skatt.
• Materialet är inhandlat tidigast 8:e november 2022.

Nu är det alltså möjligt att få statligt stöd med upp till 30 000 kronor vid köp av ny värmepump.

 


KONTAKTA OSS

Nu är det alltså möjligt att få statligt stöd med upp till 30 000 kronor vid köp av ny värmepump.

skåne
Vad behöver du hjälp med?


Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter. Läs om hur vi behandlar personuppgifter.